REMONT TURBINA

Dijgnostika kvara kao i kompletan remont na najsavremenijim mašinama u najkraćem roku, uz mogućnost demontaže i montaže turbine sa vozila.

Sve to uz garanciju od 12 meseci!

Šta je turbo kompresor i koja je njegova uloga?

Turbina ili turbo kompresor je deo motora koji omogućava povećanje snage istog. Njena uloga pored povećanja snage je i da štedi gorivo kao i da smanji emisiju štetnih izduvnih gasova. Ugrađuju se kako u benzinske tako i u dizel motore. U motorima novije generacije polako postaje neizostavan deo, što nije bio slučaj na velikom broju motora nekih starijih generacija. Zahvaljujući tehnološkom unapređenju motora kao i stalnoj trci za smanjenjem emisije štetnih izuduvnih gasova, turbina igra veliku ulogu efikasnosti rada istog. Vodeći proizvođači turbina su Garrett, BorgWarner, KKK, Schwtizer, Holset, IHI, Mitsubishi.

Za detaljno pojašnjenje rada turbo kompresora kao i razloga sve šire primene kliknite ovde.

Kako dolazi do havarije i kako se ona rešava?

Najčešći razlozi kvara turbine su nedostatak ulja, neredovno servisiranje vozila (zamena ulja i filtera), kao i uletanje stranog tela u turbinu. MR Group u sklopu svoje poslovne jedicine u Beogradu pruža uslugu kompletnog remonta svih tipova turbina. U zavisnosti od stepena kao i specifičnosti oštećenja, sledeće operacije su Vam na raspolaganju:

Dostupne operacije su:

  • Dijagnostika kvara
  • Demontaža turbine
  • Ispitivanje i kontrola ispravnosti
  • Balansrianje osovine
  • Zamena neispravnih delova
  • Sklapanje sklopa turbine
  • Testiranje turbine
  • Montaža u vozilo

Kako sve to izgleda u praksi?

Prijem turbine na rad PRIJEM NA RAD Ukoliko je turbina i dalje na vozilu, prvo se ustanovljava rad iste, i zajedno sa klijentom dogovaraju sledeći koraci. U ovoj fazi turbina se vizuelno pregleda za oštećenja. Defektaza turbine DEFEKTAŽA Turbina se rasklapa i pregleda se detaljno kako bi se ustanovio uzrok kvara, kao i posledice. Na osnovu defektaže stranci se javlja ponuda remont turbine u zavisnosti od stepena oštećenja. Pranje i peskiranje turbine PRIPREMNO PRANJE I PESKIRANJE Nakon što je utvrđen stepen oštećenja njeni delovi se odmašćuju u ultrazvučnoj kadi kako bi se uklonila sva nečistoća. Na kraju ove faze, vrši se peskiranje delova turbine. Balansiranje osovine turbine MR Group BALANSIRANJE OSOVINE Sledeći korak predstavlja balansiranje osovine, a zatim se turbina ispituje na probnom stolu. Ovom prilikom moramo naglasiti da posedujemo opremu koja nam omogućava da testiramo turbine sa elektronskom regulacijom (turbine novijih motora). Remont turbine BALANSIRANJE CENTRALNOG SKLOPA Sledeći korak predstavlja balansiranje centralnog sklopa, a zatim se turbina ispituje na probnom stolu. Ovom prilikom moramo naglasiti da posedujemo opremu koja nam omogućava da testiramo turbine sa elektronskom regulacijom (turbine novijih motora). Sklapanje turbine SKLAPANJE TURBINE Zamena delova turbine koji su oštećeni. Na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva najčešće stradaju centralni sklop koji predstavlja varijabilna geometrija. Stelovanje protoka vazaduha turbine MR Group ŠTELOVANJE VARIJABILNE GEOMETRIJE U ovom koraku, turbina je sklopljena sa svim neophodnim zamenjenim delovima. Poslednji korak je štelovanje protoka vazduha. Nakon štelovanja, turbina je spemna za ugradnju. Remont turbine FINALNA KONTROLA Nakon završetka svih prethodnih procesa, naše odeljenje kontrole vrši finalne provere, a po zahtevu i ugrađujemo turbinu nazad u vozilo u našem servisu. Za kraj, ovlašćeno lice izdaje garanciju u trajanju od 12 meseci. Remont turbine pakovanje PAKOVANJE Nakon što su sve operacije završene, i izvršene finalne kontrole turbina se pakuje u kutiju i spremna je za ugradnju.