OBRADA BLOKA MOTORA

Mikronska preciznost koja se dobija na mašinama američkog  proizvođača Rottler Manufacturing poslednje generacije izdvaja nas od konkurencije.

Šta je blok motora i koja je njegova uloga?

Blok motora je osnova svakog motora. To je najveći i uglavnom najteži deo motora. U njemu su smešteni radilica (kolenasto vratilo), klipovi sa klipnim prstenovima (karikama), klipnjače i ostali neophodni delovi. Na njemu se nalaze nosači motora preko kojih se motor pričvršćuje za vozilo. Može se reći da je blok motora temelj, za koji se montiraju ostali delova motora.

Prema rasporedu cilindara u bloku, motori se dele na linijske motore, V-motore i bokser motore.

Prema načinu hlađenja, motori se dele na motore za vazdušnim, vodenim hlađenjem, motore koji se hlade uljem… 

Blokovi motora se izrađuju od aluminijuma (njegovih legura), livenog gvožđa, (sivi liv) ili legura gvožđa i drugih metala (nikl, hrom).

Kako dolazi do havarije i kako se ona rešava?

Do havarije u bloku motora dolazi usled lošeg podmazivanja motora, pregrevanja motora, prodiranja rashladne tečnosti u cilindre ili ugrizgavanja veće količine goriva u cilindre. Loše podmazivanje motora uglavnom dovodi do ribanja radilice u svojim ležištima i klipova u cilindrima. Kod prodiranja rashladne tečnosti u cilindre ili ubrizgavanja veće količine goriva. Može doći do topljenja klipova, lomljenja klipnjača.

U zavisnosti od stepena kao i specifičnosti oštećenja, sledeće operacije su Vam na raspolaganju:

Dostupne operacije su:

  • Razbušivanje cilindara
  • Ugradnja košuljica (hilznovanje)
  • Razbušivanje kućišta radilice (trnovanje)
  • Ravnanje nalegajuće površine
  • Nivelacija hilzni (nadvišenje)
  • Ispitivanje bloka

Kako sve to izgleda u praksi?

Prijem bloka na rad PRIJEM NA RAD Kako bismo ubrzali proces pronalaženja adekvatnih rezervnih delova, savetujemo Vam da prilikom donošenja bloka motora kod nas na obradu imate spremnu saobraćajnu dozvolu od vozila. Pripremno pranje bloka PRIPREMNO PRANJE Kako bi se dala što tačnija defektaža, proces čišćenja bloka motora je stavka od koje se počinje. Blok se pere u specijalnim mašinama koje koriste poseban prašak za otklanjanje naslaga masnoće i skorelog ulja. Defektaza bloka motora DEFEKTAŽA Nakon što je blok temeljno opran, spreman je za precizno merenje. Prilikom defektaže utvrđuje se stepen oštećenja cilindara, i da li postoje vizuelne pukotine na bloku. Pored toga, kontroliše se i osa bloka. Blok je sada spreman za dalju mašinsku obradu. Razbusivanje bloka motora OBRADA BLOKA Nakon što se ustanovi stepen oštećenja, blok može biti izbušen na specijalu ili hilznovan. Prva opcija predstavlja širenje cilindara na drugu meru (specijalu), dok hilznovanje predstvalja ubacivanje novih košuljica i bušenje na fabričku meru. Ravnanje bloka motora RAVNANJE BLOKA Kako bi glava motora idealno nalegla na blok motora, a dihtung izmedju ova dva dela imao fabričku primenu, nalegajuća površina bloka mora biti idealno ravna. Honovanje bloka motora HONOVANJE CILINDARA Proces honovanja cilindara predstavlja finu obradu nakon razbušivanja ili hilznovanja kako bi se dobila idealna nalegajuća površina cilindara. Posedujemo mašine poslednje generacije na kojima koristimo specijalne dijamante za završnu obradu. Finalno pranje bloka PRANJE I FARBANJE U ovom trenutku svi mašinski procesi su završeni. Sada je trenutak da se posvetimo detaljima kako bi blok motora izgledao kao da je upravo izašao iz fabrike. Kontrola bloka motora FINALNA KONTROLA Nakon završetka svih prethodnih procesa, naše odeljenje kontrole vrši poslednji put merenje svih cilindara, kao i detaljan pregled ostatka bloka motora. Pakovanje bloka motora PAKOVANJE Nakon završetka svih prethodnih procesa, naše odeljenje kontrole vrši poslednji put merenje svih cilindara, kao i detaljan pregled ostatka bloka motora.