OBRADA BLOKA MOTORA

Mikronska preciznost koja se dobija na mašinama američkog  proizvođača Rottler Manufacturing poslednje generacije izdvaja nas od konkurencije.

Šta je blok motora i koja je njegova uloga?

Blok motora je osnova svakog motora. To je najveći i uglavnom najteži deo motora. U njemu su smešteni radilica (kolenasto vratilo), klipovi sa klipnim prstenovima (karikama), klipnjače i ostali neophodni delovi. Na njemu se nalaze nosači motora preko kojih se motor pričvršćuje za vozilo. Može se reći da je blok motora temelj, za koji se montiraju ostali delova motora.

Prema rasporedu cilindara u bloku, motori se dele na linijske motore, V-motore i bokser motore.

Prema načinu hlađenja, motori se dele na motore za vazdušnim, vodenim hlađenjem, motore koji se hlade uljem… 

Blokovi motora se izrađuju od aluminijuma (njegovih legura), livenog gvožđa, (sivi liv) ili legura gvožđa i drugih metala (nikl, hrom).

Kako dolazi do havarije i kako se ona rešava?

Do havarije u bloku motora dolazi usled lošeg podmazivanja motora, pregrevanja motora, prodiranja rashladne tečnosti u cilindre ili ugrizgavanja veće količine goriva u cilindre. Loše podmazivanje motora uglavnom dovodi do ribanja radilice u svojim ležištima i klipova u cilindrima. Kod prodiranja rashladne tečnosti u cilindre ili ubrizgavanja veće količine goriva. Može doći do topljenja klipova, lomljenja klipnjača.

U zavisnosti od stepena kao i specifičnosti oštećenja, sledeće operacije su Vam na raspolaganju:

Dostupne operacije su:

  • Razbušivanje cilindara
  • Ugradnja košuljica (hilznovanje)
  • Razbušivanje kućišta radilice (trnovanje)
  • Ravnanje nalegajuće površine
  • Nivelacija hilzni (nadvišenje)
  • Ispitivanje bloka

Kako sve to izgleda u praksi?