OBRADA GLAVE MOTORA

Ovaj deo motora najčešće trpi havarije kada do iste dođe. Pružamo usluge kompletnog remonta svih tipova glava motora, od putničkih do industrijskih.

Šta je glava motora i koja je njena uloga?

Glava motora je gornji deo motora. Naslanja se na blok motora kako bi se zatvorio kompresioni prostor cilindara, mesto u kome motor sagoreva gorivo i proizvodi snagu. U glave motori motora nalaze se i ventili koji usmeravaju protok vazduha. Usisni ventili uvlače svež vazduh, i tom prilikom dolazi do sagorevanja, a zatim izduvni ventili omogućavaju smeši sagorelog vazduha da izađe iz komore za sagorevanje.

Razlika kod glava motora može biti pre svega u materijalima koji se koriste za izradu istih. Kod novijih tipova motora najčešće se koristi aluminijum kao legura, dok kod starijih tipova motora najčešće se koristi gus.

Kako dolazi do havarije i kako se ona rešava?

Uzroci havarije na glavama motora mogu biti različiti i najčešće nastaju:

Kao posledica neobavljenog velikog servisa u predviđeno vreme pri kome se vrši zamena seta razvoda. Tada dolazi do pucanja zupčastog kaiša ili lanca usled istrošenosti, preko kojih se ostvaruje povezanost donjeg dela motora (bloka) i gornjeg dela motora (glave). Gubitkom povezanosti (faze) klipovi koji se nalaze u bloku motora udaraju ventile koji se nalaze u glavi motora, krive ih ili lome. U ovakvim situacijama motor se gasi.

Usled lošeg podmazivanja motora. Loše podmazivanje motora može biti posledica neredovne zamene ulja i filtera kada dolazi do zaprljanosti uljnih kanala i regulatora pritiska ulja u motoru ili neispravnosti pumpe za ulje. Kao posledica dolazi do ribanja pokretnih delova u glavi motora kao što su bregasta osovina, podizači ventila, klackalice…

Ukoliko dođe do havarije, koji su simptomi i koji su sledeći neophodni koraci?

Kod većih i trenutnih havarija nastalih u glavi motora, motor prestaje sa radom. Uzroci havarija mogu biti različiti. Samim tim i simptomi su takvi. Neke slučajeve koji postepeno dovode do oštećenja delova u glavi motora, kasnije do havarija, možemo prepoznati. To su različite promene u radu motora. One se nekada manifestuju gubitkom snage motora, često promenom zvuka rada motora u kome se mogu prepoznati različita “kuckanja, lupkanja, itd.” Ukoliko prepoznamo neku od tih promena, neophodan je pregled vozila od strane servisera (mehaničara) kako bi utvrdio dalje postupke.

Dostupne operacije su:

 • Hidrotest glave motora
 • Ravnanje nalegajuće površine
 • Frezovanje sedišta ventila
 • Zamena sedišta ventila
 • Izrada i zamena čaura dizni
 • Ugradnja reducira
 • Zamena vođica i gumica
 • Štelovanje ventila
 • Zavarivanje aluminijuma
 • Vađenje zalomljenih brezona
 • Vađenje zalomljenih grejača i dizni
 • Trnovanje ležišta bregaste

Kako sve to izgleda u praksi?

Prijem glave motora na rad PRIJEM NA RAD Kako bismo ubrzali proces pronalaženja adekvatnih rezervnih delova, savetujemo Vam da prilikom donošenja bloka motora kod nas na obradu imate spremnu saobraćajnu dozvolu od vozila. Rasklapanje glave motora DEMONTAŽA GLAVE Nakon prijema, vrši se demontaža glave motora. Prilikom demontaže možemo uvideti prve uzroke havarije kao i oštećenja na glavi motora. Pripremno pranje glave motora PRIPREMNO PRANJE Kako bi se dala što tačnija defektaža, proces čišćenja glave motora je sledeći korak. Glava motora se pere u specijalnim mašinama (ultrazvučnim kadama) kako bi se uklonile naslage skorelog ulja. Pojedine glave se i peskiraju. Ispitivanje glave hidrotest ISPITIVANJE - HIDROTEST Hidrotest podrazumeva ispitivanje glave motora na pukotine (naprsline) materijala. Ukoliko postoje, glava mora biti sanirana (zavarena) pre nastavka procesa remonta. Prilikom hidrotesta, glava se potapa u mašinu za ispitivanje na temperaturi od 90 °C brusenje ventila BRUŠENJE VENTILA Pre brušenja ventila, prvo se kontroliše istrošenost stabla. Nakon toga vrši se brušenje ventila. Na osnovu ovih operacija ustanovljava se da li su ventili dalje upotrebljivi. Ukoliko nisu, vrši se zamena za nove. Zamena vodjica na glavi motora MERENJE I ZAMENA VOĐICA Uloga vođice ventila je da drže ventile u idealnom naleganju sa sedištem ventila. Njihova druga uloga je da provode toplotu prilikom procesa sagorevanja kroz izduvne ventile. Menjaju se kada nastane preveliki zazor između stabla ventila i zida vođice. obrada sedista ventila OBRADA SEDIŠTA VENTILA Kako bi se steklo idealno naleganje pečurke ventila na sedište ventila vrši se proces obrade (frezovanja) sedišta ventila. Ovim procesom ostvaruje se idealna zaptivenost ventila na glavi motora. Ravnanje glave motora RAVNANJE Nalegajuće površine glave i bloka motora moraju biti idealno ravne kako bi zaptivenost između ova dva dela motora, zajedno sa odgovarajućim dihtunzima, bila adekvatna. Pranje pre i posle FINALNO PRANJE Nakon završetka svih procesa mašinske obrade, glava motora prolazi kroz fazu finalnog pranja. Ovom prilikom uklanjaju se novonastale nečistoće od mašinske obrade i zatim sledi farbanje. Stelovanje glave motora SKLAPANJE - ŠTELOVANJE Ovo je finalna faza remonta glave motora. U ovoj fazi se montiraju svi delovi glave motora, a ukoliko je glava bez hidropodizača, onda se i šteluje kako bi se postigao ujednačeni rad motora. Kontrola glave motora KONTROLA Nakon što je glava motora sklopljena, sledi finalna kontrola od strane našeg ovlašćenog lica kako bi se ustanovili potencijalni propusti ukoliko je do istih došlo. Prvo se proverava zaptivnost ventila na vakum-testu, a zatim kvalitet završne obrade kao i estetski standard MR-a. Pakovanje glave motora PAKOVANJE Za kraj, svaki remontovan deo motora se pakuje u zaštitnu kesu kako ne bi došlo do ulaska stranih tela u obrađeni deo. Unutar pakovanja možete naći i naš garantni list / merni list sa tačnim merama mašinske obrade.