OBRADA RADILICA

 U okviru našeg mašinskog parka posedujemo mašine proizvođača Berco i AZ, pomoću kojih obrađujemo radilice do 3.5m radne dužine.

Šta je radilica motora i koja je njena uloga?

Radilica (kolenasto vratilo) je okretajuća osovina koja pretvara pravolinijsko kretanje klipova u kružno kretanje i prenosi njihovu snagu na prenosni sistem (menjač). Klipovi su povezani sa radilicom putem klipnjača, a sama radilica se ugrađuje u blok motora.

Kako dolazi do havarije i kako se ona rešava?

S obzirom da radilica predstavlja takoreći “kičmu” svakog motora, bilo koji vid njene havarije može imati ozbiljne posledice po motor. Havarije radilice uglavnom nastaju kao posledica lošeg podmazivanja motora, ali i kao posledica rada pri jako visokim temperaturama motora. U zavisnosti od stepena oštećenjenja, radilica može biti obrađena na ‘specijalu’. To konkretno znači da se putem procesa brušenja skida oštečeni sloj rukavaca radilice, a taj isti sloj se nadomešćuje ugradnjom adekvatnih pojačanih ležajeva. 

S obzirom da radilica predstavlja takoreći “kičmu” svakog motora, bilo koji vid njene havarije može imati ozbiljne posledice po motor. Havarije radilice uglavnom nastaju kao posledica lošeg podmazivanja motora, ali i kao posledica rada pri jako visokim temperaturama motora. U zavisnosti od stepena oštećenjenja, radilica može biti obrađena na ‘specijalu’. To konkretno znači da se putem procesa brušenja skida oštečeni sloj rukavaca radilice, a taj isti sloj se nadomešćuje ugradnjom adekvatnih pojačanih ležajeva.

Dostupne operacije su:

  • Obrada letećih ležajeva radilice
  • Obrada ležećih ležajeva radilice
  • Poliranje radilice
  • Ispitivanje magneto-fluxo

 

Kako sve to izgleda u praksi?