OBRADA RADILICA

 U okviru našeg mašinskog parka posedujemo mašine proizvođača Berco i AZ, pomoću kojih obrađujemo radilice do 3.5m radne dužine.

Šta je radilica motora i koja je njena uloga?

Radilica (kolenasto vratilo) je okretajuća osovina koja pretvara pravolinijsko kretanje klipova u kružno kretanje i prenosi njihovu snagu na prenosni sistem (menjač). Klipovi su povezani sa radilicom putem klipnjača, a sama radilica se ugrađuje u blok motora.

Kako dolazi do havarije i kako se ona rešava?

S obzirom da radilica predstavlja takoreći “kičmu” svakog motora, bilo koji vid njene havarije može imati ozbiljne posledice po motor. Havarije radilice uglavnom nastaju kao posledica lošeg podmazivanja motora, ali i kao posledica rada pri jako visokim temperaturama motora. U zavisnosti od stepena oštećenjenja, radilica može biti obrađena na ‘specijalu’. To konkretno znači da se putem procesa brušenja skida oštečeni sloj rukavaca radilice, a taj isti sloj se nadomešćuje ugradnjom adekvatnih pojačanih ležajeva. 

S obzirom da radilica predstavlja takoreći “kičmu” svakog motora, bilo koji vid njene havarije može imati ozbiljne posledice po motor. Havarije radilice uglavnom nastaju kao posledica lošeg podmazivanja motora, ali i kao posledica rada pri jako visokim temperaturama motora. U zavisnosti od stepena oštećenjenja, radilica može biti obrađena na ‘specijalu’. To konkretno znači da se putem procesa brušenja skida oštečeni sloj rukavaca radilice, a taj isti sloj se nadomešćuje ugradnjom adekvatnih pojačanih ležajeva.

Dostupne operacije su:

  • Obrada letećih ležajeva radilice
  • Obrada ležećih ležajeva radilice
  • Poliranje radilice
  • Ispitivanje magneto-fluxo

 

Kako sve to izgleda u praksi?

Prijem radilice na rad PRIJEM NA RAD Kako bismo ubrzali proces pronalaženja adekvatnih rezervnih delova, savetujemo Vam da prilikom donošenja bloka motora kod nas na obradu imate spremnu saobraćajnu dozvolu od vozila. Pripremno pranje radilice PRIPREMNO PRANJE Kako bi se dala što tačnija defektaža, proces čišćenja bloka motora je stavka od koje se počinje. Blok se pere u specijalnim mašiama a zatim se dodatno čisti specijalnim pneumatskim četkama za ukljanjanje rđe i naslaga skorelog ulja Defektaza radilice DEFEKTAŽA Nakon što je radilica temeljno oprana, spremna je za precizno merenje. Prilikom defektaže utvrđuje se stepen oštećenja rukavaca, njena potencijalna krivoća, kao i da li postoje druga oštećanja na samoj radilici. Obrada radilice OBRADA LETEĆIH I LEŽEĆIH LEŽAJEVA Na osnovu stepena oštećenja radilica se obrađuje na katalošku meru proizvođača. U slučaju određenih radilica savetuje se da se obrada ležajeva vrši po meri samih ležajeva koji će biti ugrađeni prilikom sklapanja motora. Merenje i kontrola radilice motora KONTROLA MERA Nakon što se radilica obrusi, proveravaju se mere i njihove tolerancije. Sva merenja se vrše na mernim alatima renomiranog japanskog brenda Mitutoyo. Pakovanje radilice motora PAKOVANJE Kako ne bi došlo do ulaska stranih tela u prostore uljnih kanala, radilica se nakon obrade podmazuje i konzervira u naša zaštitna pakovanja. Unutar pakovanja možete naći i naš garantni list / merni list sa tačnim merama mašinske obrade.