OSTALE USLUGE

Pored tipskih operacija mašinske obrade delova motora, pružamo i usluge zavarivanja, metalo-glodačke usluge, kao i strugarske usluge.

Koje su to dodatne usluge?

Dostupne operacije su:

  • Zavarivanje aluminijuma
  • Obrada metala na frez mašini
  • Strugarske usluge
  • Peskiranje metala
  • Cinkovanj

 

Za više informacija, pišite nam.

7 + 4 =