MENU

Prijava za posao

Ime
Prezime
Mesto prebivališta
Godina rođenja
Kontakt telefon
Email adresa
Pozicija za koju se prijavljujete
Da li imate iskustvo rada u sektoru mašinske obrade motora?
Radno iskustvo
Kako ste čuli za naš oglas?